Reservin Upseerien Naisten Perinneliitto ry

 
     
 

Hyvä kanssakulkijamme, tukijamme ja lukijamme!

Reservin Upseerien Naisten Perinneliitto ry

on lopettanut toimintansa seuraavan aikataulun mukaan:
 

•  10.10.2017  liittokokous

•  31.10.2017  ylimääräinen liittokokous

                 o     molempien kokousten päätökset  purkamisesta  
       yksimieliset.

•  12.12.2017   selvittelyryhmän loppukokous

                 o     pöytäkirjaote ja ilmoitus yhdistysrekisteriin   
                 14.12.2017

•  27.12.2017 liiton lopettaminen hyväksytty PRH:ssa          
                  (02.01.2018 ilmoitus yhdistysrekisteristä

                      
                     
• • • • •

Reservin Upseerien Naisten Perinneliiton toiminnassa tärkeitä asioita olivat lotilta periytynyt kutsumustyö ja perusarvot uskonto, koti ja työ isänmaan puolesta. Naisten maanpuolustustyön periaatteena ei koskaan ole ollut yksityisen henkilön vaan isänmaan etu - kiteytettynä: "Älä ajattele, mitä isänmaa voi antaa sinulle, vaan mitä sinä voit antaa isänmaalle!"

• Liiton kotipaikka oli Tampere, koska idea liiton perustamisesta ja sen ensimmäinen puheenjohtaja, sittemmin kunniapuheenjohtaja, oli Eira Laalahti, Tampereen Messukylässä syntynyt, kasvanut ja koko elämänsä siellä elänyt. Siellä Messukylän Vanhalla hautausmaalla on myös hänen viimeinen leposijansa.
• Liiton kokouspaikkakunta oli useimmiten Seinäjoki, koska siellä oli aktiviteetit ”pohojalaasehen henkehen… ei meinattu, vaan tehtihin ja – komiasti”.

Perustaessamme RUNP -liiton, halusimme osoittaa kunnioitusta menneiden polvien naisten vapaaehtoiselle maanpuolustustoiminnalle.
Koimme, että asia oli kiireellinen, koska kaikki vielä jäljellä oleva, kokemuspohjainen, vaiettu maanpuolustuksellinen tieto oli siirtymässä tavoittamattomiin. Haluamme näin jättää itse eletyn, puolueettoman tiedon perinnöksi jälkipolville.

Liittomme teetti tutkimuksen Reservin Upseerien Naisten vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä vuosina 1945 – 1987. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa vuosina 2000 – 2003 ja sen suoritti FM Sini Rautanen.

     Tutkimus peilaa tapahtumia yhteiskunnallista taustaa vasten. Haastattelut antavat kokemusperäistä ja ainutlaatuista tietoa tuleville sukupolville. Tutkimus selvittää sanoin ja kuvin Reservin Upseerien Naisten toiminnan kehittymistä sekä yksityisten jäsenten muisteluita, mietteitä ja tuntemuksia vuosien saatossa. Se tuo esille myös viime sotien jälkeisen maanpuolustustyön vaikean toiminta-ajan.

  Tutkimuksesta julkaistiin tutkijan kirja ”Rohkeus ja uskollisuus - Reservin Upseerien Naisten vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta vuosina 1945-1987”. Tampere 2003. ISBN 952 – 91 – 6326 – 6 (Loppuunmyyty)
 

Arkistointi

Arkistointi oli suuri, voimia vaativa vuosien työprojekti. Keräsimme Reservin Upseerien Naisten toiminnassa mukana olleiden yksityisten henkilöiden muistiinpanoja, Reservin Upseerien Naisten yhdistysten ja myöhemmin perustettujen piirien muistiinpanoja, toimintasuunnitelmia ja –kertomuksia, pöytäkirjoja ym.. Myös valokuvat olivat tervetulleita, joskin lopulta niiden määrää oli tilanpuutteen ja ajan vuoksi jonkun verran rajoitettava. Annoimme sanan kiertää kentällä arkistoinnistamme… eipä meihin oikein vakavasti alussa suhtauduttu… Olemme ylpeitä ja iloisia, että omalla lujalla uskolla asiastamme kertoen saimme aikaiseksi valtakunnallisesti arvostetun, kattavan arkiston - lupauksemme mukaan. Tavoite oli selkeä: valtakunnallinen, keskitetty arkisto, joka muodostuu "pienistä murusista"! Meillä oli 2-4 ahkeraa arkistoijaa sekä loistava tuki ja neuvonantaja maakunta-amanuenssi Risto Känsälä, jotka kaikki yhdessä ovat tehneet valtavan urakan. Arkisto on nyt tutkijoiden käytettävissä arvokkaana materiaalina vuosikymmeniä jatkuneen naisten vapaaehtoisen maanpuolustustyön kokemuspohjaisena puolueettomana tiedonlähteenä jälkipolville.  Arkiston lopullinen sijoituspaikka on Kansallisarkisto Helsingissä . . . ARKISTO ON DIGITOITU!


Hallitus
 
 
Puheenjohtaja Alho, Kristina
Jäsenasiat, tiedottaminen kisse.alho@elisanet.fi, 040 8338490
Varapuheenjohtaja  Ketonen, Kaarina
Sihteeri,rahastonhoitaja Malkamäki, Leena
Hallituksen jäsen Harjunpää, Tuula
Hallituksen jäsen Kivi, Elina
Hallituksen jäsen Laurila, Sisko
Hallituksen jäsen Pesonen, Irja
Hallituksen jäsen Antila, Pirkko
   
Kunniajäsen Uusi-Kauppila, Pirkko
   
Asiantuntijajäsen Huhtinen, Aili
Arkistovastaava  Känsälä, Risto
IT-vastaava Silander, Ritva
   
Edesmenneet kunniajäsenet  
Eira Laalahti Nämä kaikki olivat perustajajäseniä,
Vappu Eskola joista kaksi jälkimmäistä olivat
Raija Hartikainen jääkärien tyttäriä.
   
Yhteistyökumppaneitamme  
   
Naisten Valmiusliitto ry
Vastuun Naiset ry
Suomen Reserviupseeriliitto ry, RUL
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry

Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin Perinteiden Liitto ry


                                           • • • • •

Kiitämme sydämellisesti uskollista jäsenistöämme ja kannattajajäseniämme, tukijoitamme ja lukuisia yhteistyökumppaneitamme. Suuret kiitoksemme myös Naisten Valmiusliitolle, sen puheenjohtaja Anne Holmlundille, pääsihteeri Kaarina Suhoselle, viestintä- ja järjestösihteeri Hanna Honkavuolle sekä liiton hallitukselle. Erityiskiitokset ja terveiset myös NVL:n Pohjois-Savon Alueneuvottelukunnalla, jonka kummina toimi liittomme puheenjohtaja, sekä NVL:n Hämeen Aluekunnalle “Leijona 2017” harjoituksen johtovastuun jakamisesta ja kantamisesta ja vielä RUL:n toiminnanjohtaja Janne Kososelle suuresta tuestasi lähes 20 vuotta kestäneestä, yhteisestä taipaleestamme!

Kristina Alho

Liiton viimeisin puheenjohtaja

 
   
   
   
 

Päivitys 10.01.2018

                        Reservin Upseerien Naisten Perinneliitto ry